Pamětníci

Pamětníci

Členové projektu Neviditelné oběti komunismu natočili v průběhu dlouholeté činnosti a několika výjezdů do Kanady i Austrálie rozhovory s téměř stovkou krajanů.

Výukový web, podobně jako dokumentární film, vychází z výpovědí mnohých z těchto pamětníků. Osudy následujících osmi krajanů, zpracované formou rozhovorů během výjezdu do Kanady v roce 2006, se staly pro tvorbu obou výstupů přímým námětem.

Josef Čermák

 • Narozen 15. listopadu 1924 ve Skůrách na Kladensku.
 • Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • Účastnil se studentských demonstrací a především pochodu na Pražský hrad v únoru 1948.
 • Po propuštění z vazby emigroval nedaleko Varnsdorfu překročením tzv. „přes kopečky“. Z taktických důvodů přecházeli s kamarádem dne 28. října 1948, jelikož věděli, že Sbor národní bezpečnosti, tehdejší policie, bude zaměstnán hlavně ve městech a nebude tolik hlídat hranice.
 • Pobýval v uprchlickém táboře v Mornau a Ludwigsburgu.
 • Do kanadského Halifaxu přijel na lodi v dubnu roku 1949.
 • Na University of Toronto vystudoval práva, také se zde zasloužil o vznik studijního oboru se zaměřením na českou a slovenskou literaturu.
 • Od svého příjezdu do Kanady se velmi aktivně podílí na chodu krajanského života – nejvýznamnějším přínosem je jeho publicistická činnost (kniha It all started with Prince Rupert, pravidelné příspěvky v tamějších krajanských novinách Nový domov a Naše hlasy), divadelnictví, Sokol a především působení v Českém a Slovenském sdružení v Kanadě, jehož byl také předsedou.

Jiří Kořistka

 • Narozen 11. února 1927 v Michalovcích na Slovensku.
 • Studoval leteckou vojenskou akademii v Hradci Králové, odkud byl z politických důvodů vyloučen.
 • V Československu na něj byl údajně vyhlášen trest smrti.
 • Dne 10. listopadu 1948 přešel státní hranice v Krušných horách v oblasti mezi Přimdou a Tachovem.
 • Pobýval v uprchlických táborech v Regensburgu a Ludwigsburgu, kde složil pilotní zkoušky u International Refugee Organization.
 • Chtěl létat u britského RAF, což se ale nepodařilo uskutečnit, a tak odjel do Kanady.
 • V roce 1991 získal hodnost plukovníka letectva ve výslužbě.
 • V letech 1999-2007 vykonával funkci starosty Sokol Canada.

Radmila Locherová

 • Narozena 22. února 1940 v Praze.
 • Emigrovala jako osmileté děvče s rodiči. Otec byl úspěšný právník, kvůli čemuž byla rodina perzekvována. Při útěku se spolehli na převaděče – pašeráky.
 • Prošla uprchlickým táborem Valka, který po dobu pobytu spravoval její otec.
 • Do Kanady přijela lodí do New Brunswicku roku 1950.
 • Pracovala jako účetní na windsorské radnici, později se vdala a odjela do Švýcarska, kde vyučovala angličtinu a naučila se německy. Po návratu do Kanady začala pracovat jako tlumočnice z němčiny do angličtiny.
 • Její rodina ve Windsoru založila sokolskou jednotu, jejíž náčelnicí byla už v 16 letech.
 • Je velmi aktivní členkou Masaryk Memorial Institute, Sokola Canada i úspěšnou jednatelkou torontského Českého a Slovenského sdružení v Kanadě.

Bohumil Moravec

 • Narozen 4. února 1913 v Protivíně, zemřel 15. července 2007.
 • Vystudoval obchodní akademii a rok a půl byl studentem Vysoké školy obchodní.
 • Za 2. světové války působil jako legionář ve francouzských a anglických službách, díky čemuž nevyhovoval režimu a byl pronásledován.
 • Pracovně měl v březnu roku 1948 odjet do Kanady, ale v únoru mu komunisté sebrali pas a zavřeli ho do vězení. Odtud byl propuštěn až po měsíci díky své veřejné známosti.
 • Hranice přešel v doprovodu známého a manželky v oblasti Horské Kvildy na Šumavě.
 • Prošel uprchlickými tábory v Regensburgu a Ludwigsburgu, nakonec se stal i zástupcem ředitele tábora v Bremen.
 • Do kanadského města Québec přicestoval v září roku 1949, později se přestěhoval do Toronta.
 • Významný člen česko-slovenské komunity – byl zakladatelem a představitelem Československé obce legionářské v Kanadě a také nositelem několika vojenských vyznamenání.

Dagmar Štaflová

 • Narozena 28. července 1926 v Hodoníně.
 • Její otec pomáhal lidem za 2. světové války přejít hranice. Po odhalení se schovával po celé republice, kvůli čemuž byla Dagmar spolu s matkou a dalšími členy rodiny zatčena a uvězněna po dobu tří let v táboře ve Svatobořicích.
 • Vystudovala gymnázium v Hodoníně, poté začala se studiem na Vysoké škole politické a sociální v Praze - tu však kvůli útěku nedokončila.
 • Uprchla z politických důvodů – byla členkou studentského výboru, který vystupoval proti komunismu, a v rámci toho se účastnila pochodu na Hrad v únoru 1948.
 • První přechod nezrealizovala ze zdravotních důvodů, čímž si zachránila život. Kolegyně, s níž měla přecházet, byla totiž na hranici zavražděna. Druhý pokus úspěšně absolvovala za pomoci kamaráda v únoru 1949 poblíž Mikulova. Dále se přes Vídeň dostala až do americké zóny.
 • 14 dní prožila v uprchlickém táboře v Salzburgu.
 • V květnu 1950 připlula do kanadského přístavu Halifax.
 • V Kanadě první rok pracovala jako pomocnice v domácnosti, při práci začala studovat na University of Toronto.
 • Později začala pracovat ve firmě Sun Insurance.
 • Celý život je aktivní sokolkou.

Milan Vítek

 • Narozen 7. února 1927 v Praze.
 • Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, odkud byl vyloučen z politických důvodů – byl jedním z organizátorů pochodu na Hrad.
 • Hranice přecházel u Horské Kvildy na Šumavě v asi padesátičlenné skupině.
 • Pobýval v táborech Regensburg, Wegsheide či Ludwigsburg.
 • Pracoval pro kanadskou rozhlasovou společnost Canadian Broadcasting Corporation, mimo jiné i na postu ředitele pro východoevropské vysílání.
 • Podílel se na založení Národní demokratické strany exilu v Kanadě.

Vlastimír Jan Vrána

 • Narozen v dubnu 1924 v Pouzdřanech na Jižní Moravě.
 • Studoval v Praze žurnalistiku a již během studií přispíval svými články do novin – po Únoru 1948 byl z politických důvodů vyloučen.
 • Hranice přecházel společně s manželkou poblíž Aše.
 • Prošel uprchlickými tábory v Regensburgu a Ludwigsburgu.
 • Nejprve s rodinou emigroval do Norska a potom v roce 1954 do Kanady.
 • V Kanadě vystudoval pedagogiku, začal tedy pracovat jako učitel.
 • Stal se zakladatelem krajanské organizace Comenius Institute Montréal.

Jan Waldauf

 • Narozen 8. dubna 1929 v Nových Hradech, zemřel 8. září 2011 v Torontu.
 • Zúčastnil se demonstrace při sletovém průvodu Prahou.
 • Hranice překročil sám nedaleko Vyššího Brodu, a tak se dostal do sovětské části Rakouska.
 • V táborech v Regensburgu a Ludwigsburgu se podílel na zakládání nových sokolských jednot.
 • V dubnu 1949 připlul ke břehům Kanady do Halifaxu na americké transportní lodi.
 • Po ročním kontraktu na farmě začínal jako skladník a později se stal účetním u společnosti Mitsui Canada, kde nakonec zastával funkci viceprezidenta.
 • Významný člen Sokola Canada – podílel se na zakládání nových jednot i na rozšíření gymnastiky v Kanadě.
 • Osm let působil jako starosta Ústředí československého sokolstva v zahraničí.
 • V roce 2001 obdržel od Václava Havla Medaili Za zásluhy I. stupně.